ทวีปอเมริกาเหนือ

ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ

                ทวีปอเมริกาเหนือ ( North America ) เป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากทวีปเอเชียและแอฟริกาตามลำดับ ประกอบด้วยภูมิภาคอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง ซึ่งแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนตามขอบเขตของประเทศโดยมีแม่น้ำริโอแกรนด์เป็นแนวเขตแดน ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีเพียง 3 ประเทศ คือ ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา ประเทศเม็กซิโก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ส่วนอเมริกากลางใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก ประกอบด้วยประเทศทั้งใหญ่และเล็ก รวมถึงประเทศที่เป็นหมู่เกาะจำนวน 21 ประเทศ โดยกรีนแลนด์เป็นประเทศอยู่เหนือที่สุด และประเทศปานามาอยู่ใต้สุด มีพรมแดนติดกับทวีปอเมริกาใต้ สภาพโดยรวมแล้วประชากรในอเมริกาเหนือมีชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่าอเมริกากลาง ทวีปอเมริกาเหนือได้แก่พื้นที่ตอนเหนือทั้งหมดของดินแดนที่เรียกว่า โลกใหม่ ซีกโลกตะวันตก หรือ ทวีปอเมริกา อเมริกาเหนือมีส่วนเชื่อมต่อกับทวีปอเมริกาใต้บริเวณคอคอดปานามา ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าอเมริกาเหนือไม่ได้เริ่มจากคอคอดปานามา แต่เริ่มจากคอคอดเตวานเตเปก (Tehuantepec) ในประเทศเม็กซิโก ซึ่งอยู่ในอเมริกากลาง

วิดิโอจาก :  http://www.youtube.com/watch?v=F8w1HDJKTdA

                ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีป ซึ่งแต่เดิมยังไม่มีคนรู้จัก จนกระทั่งมีนักเดินเรือชาวอิตาเลียนชื่อ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Comlubus) ได้เดินทางมาพบเกาะบริเวณที่เป็นหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ใน พ.ศ. 2035  และเข้าใจว่าดินแดนใหม่ที่เขาพบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชีย   ต่อ พ.ศ.2042 อเมริโก เวสปุชชี (Amerigo Vespucci) ชาวอิตาเลียนได้เดินทางสำรวจดินแดนที่โคลัมบัสเคยสำรวจมาแล้ว จึงทราบว่าดินแดนที่พบนั้นเป็นทวีปใหม่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียตามที่โคลัมบัสเข้าใจ และเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เขา ชาวยุโรปจึงตั้งชื่อทวีปใหม่นี้ว่า อเมริกา (America)

ลักษณะภูมิอากาศ

 

วิดิโอจาก : http://www.youtube.com/watch?v=mFnyh_U3FOg

แผนที่ทวีปอเมริกาเหนือ

North_America_(orthographic_projection).svg

แผนที่โลกแสดงที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือ

North_America_satellite_orthographic

แผนที่ดาวเทียมแสดงส่วนประกอบทางภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ

ภาพจาก : http://upload.wikimedia.org/

104551201

แผนที่แสดงประเทศฝนทวีปอเมริกาเหนือ

ประวัติศาสตร์

420       668942-topic-ix-0

                ทวีปอเมริกาเหนือถูกค้นพบโดย คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือชาวอิตาเลียน เดินทางมาพบหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ในปี พ.ศ. 2035 และเข้าใจว่าดินแดนที่ค้นพบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชีย และเรียกชนพื่นเมืองว่า อินเดียนแดง ในปี พ.ศ. 2042 อเมริโก เวสปุชชี ชาวอิตาเลียน ได้เดินทางสำรวจดินแดนที่โคลัมบัสเคยสำรวจมาแล้ว และทราบว่าดินแดนที่พบนั้นเป็นทวีปใหม่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียตามที่โคลัมบัสเข้าใจ ดินแดนนี้ จึงได้ชื่อว่า อเมริกา เพื่อเป็นเกียรติแก่เวสปุชชี

data=VLHX1wd2Cgu8wR6jwyh-km8JBWAkEzU4,A-87jBuz9nSHHv4XEltMAH6cLoM8kSA4k3gd0XSSLAPsBzImHRJ6JzrTKHw1gwl--0Ky38NLNZM8hoX_wJePVbul-tZ4wROMJ6a4V5Srj9VHtf25G7uYy7794BZgtJqfE2olAZR3J1-62fhVmB2hnRFgZ6G1wNQpNLEl4-APSrBteULhAzGyHOU79n0

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

                ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่พบใหม่ แต่พบว่ามีชนชาวเอเชียอพยพผ่านเข้าไปในอเมริกาเหนือทาง ช่องแคบแบริง เมื่อประมาณ 35000-12000 ปีก่อนศริสต์ศักราช ซึ่ง คือชาวอเมริกัน-อินเดียน โดยมีการค้นพบเครื่องมือหินเป็นหลักฐาน ต่อจากนั้นมีการอพยพลงใต้ ทำให้เริ่มมีชนเผ่าพื้นเมืองตั่งแต่เหนือสุดลงไปสู่ทางทิศใต้ของอเมริกาเหนือ

สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จาก

 http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/14362-026598/

ประชากรของทวีปอเมริการเหนือ

คลิปวิดิโอจาก :  http://www.youtube.com/watch?v=6U9EP_rZvhQ

ประชากรและเชื้อชาติ

 จำนวนประชากรในทวีปอเมริกาเหนือมีประมาณ 436 ล้าน คน จัดว่ามีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจาก ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป 

            จากการเขียนรายงานของ นักเดินเรือชื่อ อมริโกเวสปุคชี Americo Vespucci ทำให้ชาวยุโรปสนใจและเข้ามาจับจองดินแดนในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ดังนี้

ชาวสเปนครอบครองอาณานิคมในเขตอเมริกากลาง อเมริกาใต้และหมู่เกาะอินดีสตะวันตก          ชาวอังกฤษสามารถก่อตั้งอาณานิคมบริเวณรอบ ๆ อ่าวฮัดสันและชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางทิศตะวันออกของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน          ชาวฝรั่งเศสจับจองดินแดนตอนกลางของอ่าวเม็กซิโกขึ้นไป ตลอดลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี ทะเลสาบทั้ง 5 และชายฝั่งตะวันออกของแคนาดาเป็นอาณานิคมของตน ภายหลังดินแดนดังกล่าวตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ          ชาวฮอนแลนด์ จับจองบริเวณปากแม่น้ำฮัดสัน และซื้อเกาะแมนฮัดตันจากชาวพื้นเมือง ภายหลังดินแดนดังกล่าวตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ          เมื่อชาวยุโรปจับจองที่ทำมาหากินในทวีปอเมริกาแล้วขาดแรงงานก็ได้มีการซื้อ ชาวผิวดำ จากทวีปอัฟริกามาเป็นทาส ใช้เป็นแรงงานในฟาร์มของตน เมื่อผู้นำของประเทศประกาศให้มีการเลิกทาส ชาวผิวดำจึงกลายเป็นประชากรของทวีปนี้           นอกจากนี้ยังมีการอพยพจากชาวเอเชียเข้าไปทำมาหากินในทวีปอเมริกาเหนือเช่น ชาวจีน ชาวไทย ลาว เขมร ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของทวีปนี้          จากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์พอสรุปได้ว่าประชากรของทวีปอเมริกาเหนือแบ่งเชื้อชาติได้ดังนี้

เชื้อชาติหลัก Race

         1. ผิวเหลือง Mongoloids
         2. ผิวขาว Caucasoids
         3. ผิวดำ Negroids

เชื้อชาติผสม Subrace

         1. เมสติโซ Mestizos
         2. มูแลตโต Mulattos
         3. แซมโป Zambos

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: