เส้นแบ่งเวลาของโลก

ระบบเวลาบนพื้นโลก

พื้นที่ในภูมิภาคต่างๆของโลก  มีช่วงเวลา  เช้า   สาย  บ่าย  เย็นและกลางคืนไม่ตรงกันเกิดจากสาเหตุสำคัญ  คือ

             1.1  โลกมีสัณฐานทรงกลม  พื้นผิวโลกจึงได้รับแสงอาทิตย์ไม่พร้อมกัน

             1.2  โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์  โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก  (  มองจากขั้วโลกมีลักษณะทวนเข็มนาฬิกา )  ทำให้พื้นที่ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเห็นดวงอาทิตย์ก่อน ( หรือสว่างก่อน )

มหัศจรรย์แห่งเส้นแบ่งเวลา

      ลองติจูด  (  หรือเส้นเมริเดียน)   กับระบบเวลาบนพื้นโลก ลองติจูดหรือเส้นเมริเดียน  มีความสัมพันธ์กับระบบเวลาบนพื้นโลก  ดังนี้

             2.1  เวลาปานกลางกรีนิช  ( G M T ) 

             2.2  เส้นวันที่สากล  ( Date Line )

             2.3  เขตเวลามาตรฐานของโลก ( Standard Time Zone )

             2.4  เวลาท้องถิ่น  ( Local Time )

             2.5  เวลามาตรฐานสากล ( Standard Time )

เกร็ดความรู้เรื่องเวลา

โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบ ใช้เวลา 1 ปี หรือ 365 วัน   เราแบ่งเวลาหนึ่งปี ออกเป็น 12 เดือน ๆ ละ 30 หรือ31 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับเดือนทางจันทรคติ        ซึ่งดวงจันทร์โคจรรอบโลกหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ 30 วัน
      โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบ ใช้เวลา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง โดยแต่ละชั่วโมงจะถูกแบ่งย่อยออกเป็น 60 นาที  และแต่ละนาทีถูกแบ่งอีกเป็น 60 วินาที

แผนที่แสดงโซนเวลาของโลก (Time Zone)

ตัวอย่างที่ 1
ถาม: ในวันที่ 24 มกราคมเวลา 18:30 UT. เวลามาตรฐานของประเทศไทยจะเป็นเวลาอะไร
เวลามาตรฐานประเทศไทย = 18:30 + 7:00 = 25:30
ตอบ: เวลามาตรฐานของประเทศไทยจะเป็น วันที่ 25 สิงหาคม เวลา 01:30 นาฬิกา

ตัวอย่างที่ 2
ถาม: วันที่ 2 มกราคม เวลา 08:00 น. ของประเทศไทย (UT+7)คิดเป็นเวลาสากล (UT = 0) ได้เท่าไร
เวลาประเทศไทยเร็วกว่าเวลาสากล = 7 – 0 = 7 ชั่วโมง
ตอบ: เวลาสากลจะเป็น วันที่ 2 มกราคม เวลา 01:00 UT (08:00 – 07:00)

ตัวอย่างที่ 3
ถาม: วันที่ 2 มกราคม เวลา 08:00 น. ของไทย (UT+7) ตรงกับเวลาอะไรของประเทศญี่ปุ่น (UT+9)
เวลาประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย = 9 – 7 = 2 ชั่วโมง
ตอบ: เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็น วันที่ 2 สิงหาคม เวลา 06:00 น. (08:00 – 02:00)

ตัวอย่างที่ 4
ถาม: วันที่ 2 มกราคม เวลา 08:00 น. ของไทย (UT+7) ตรงกับเวลาอะไรที่กรุงวอชิงตัน ดีซี (UT-5)
เวลาประเทศไทยเร็วกว่าเวลาที่กรุงวอชิงตัน ดีซี = (+7) – (-5) = 12 ชั่วโมง
ตอบ: เวลาที่กรุงวอชิงตันดีซี จะเป็น วันที่ 1 มกราคม เวลา 20:00 น. (24:00 + 08:00 – 12:00)

(จาก : http://www.kanta.ac.th/media/sci/www.lesa.in.th/space/phenomenon/time/time.htm)

ดูเวลาโลก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: